Lingeland

Heerlykheid SchrootVereniging Heerlykheid Schroot

De Heerlykheid is op 31 december 2013 bij notariële akte, onder (24228FW) opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59619783 met volledige rechtsbevoegdheid en heeft als SBI-code 889931 Sociaal cultureel werk. Verder is zij middels brief van de Belastingdienst Arnhem d.d. 8 januri 2014, onder nummer 8535.73.384 vrijgesteld van omzet-,  vennootschapsbelasting.


Onze doelstelling is: 

“Het in stand houden van de traditie van recreëren en samenzijn in open lucht teneinde welzijn, geluksgevoel, het sociale leven en de onderlinge banden van de leden van deze vereniging te bevorderen.” 

De vereniging zal zich op allerlei manieren gaan inzetten voor het in stand houden van de het lingelandje wat zij tijdens de oprichting in haar bezit heeft gekregen. Naast onderhoud zal de inrichting van het lingelandje, volgens richtlijnen van Natura 2000 worden uitgevoerd.